Metoder för kollegialt lärande

Allt kollegialt lärande utgår från en lärgrupp. En lärgrupp är  två till uppemot tio lärare som strukturerat samarbetar för att utveckla sin undervisning.

Länkar om lärgrupper
Från en av Skolverkets konferenser finns en mall och en  lathund för lärande samtal i (lär)grupper

På Karlstads Universitet arbetar man med ProblemBaserad Skolutveckling i lärgrupper.

I Sundsvalls kommun finns modellskolor där lärarna arbetar systematiskt i lärgrupper.

Lista över arbetssätt som är eller kan vara kollegiala
OBS flertalet av länkar länkar vidare!

  1. Aktionsforskning


  1. Design experiment/designexperiment

  1. Lesson study

  1. Learning study (kombination av designexperiment och lesson study)


  1. Kollegial coaching (peer coaching eller collegial coaching)  


  1. Auskultationer med efterföljande diskussionerInga kommentarer:

Skicka en kommentar