lördag 21 februari 2015

Bedömning för lärande

Under hösten 2014 inledde samhällslärargruppen ett projekt om bedömning. Första steget var en bokcirkel där vi läste Christian Lundahls Bedömning för lärande. Bokcirkeln bestod av åtta lärare från både gymnasiet och komvux och pågick under senare delen av höstterminen.

Vi träffades fyra gånger och vid varje tillfälle tog diskussionen sin utgångspunkt i de två eller tre kapitel ur Bedömning för lärande som det var deltagarnas uppgift att läsa inför träffen. Diskussionerna var livliga och spände över många aspekter på bedömning. Bla diskuterade vi  om, och i så fall när och hur formativ bedömning ska användas, hur samstämmighet i bedömningen mellan lärarna på en skola kan uppnås och om vi alltid måste bedöma eller om vi kan mäta utan bedömning.


Bokcirkeln mynnade ut i ett beslut att under våren ska samhällslärargruppen arbeta vidare med bedömning i syfte att bli mer medvetna bedömare och uppnå större likvärdighet i bedömningen av samhällskunskaperna hos eleverna på Pauliskolan.  Vi kommer ffa att arbeta med kursen samhällskunskap 01b eftersom alla elever på Pauliskolans gymnaisum läser den.


Det första vi ska göra är att svara på de implicita frågorna i kunskapskraven för samhällskunskap 01b tex hur många är någon/några/flera i kunskapskravet: “Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera  någon/några/flera orsaker och konsekvenser”? Och  vad innebär enkla/välgrundade/nyanserade i kunskapskravet “ Eleven kan ge enkla/välgrundade/nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar  med enkla/ /enkla/nyanserade omdömen andras ståndpunkter”?


Vi planerar också att titta på om vi kan skapa en gemensam bedömningsmatris och om vi kan skapa en bank av fraser att använda vid formativ bedömning. Fraserna ska kunna användas vid feedback för att göra det tydligt för att eleverna varför de uppnått en viss nivå och vad som krävs för att de ska uppnå en annan nivå.

Parallellt med detta arbete ska vi för tredje läsåret i rad genomföra en gemensam examinationsuppgift på området massmedia inom samhällskunskap 01b. Detta projekts sista fas innebär att vi tittar på varandras anonymiserade elevsvar och diskuterar bedömning så där kommer vårterminens två spår för samhällslärarna att sammanfalla och förhoppningsvis så kommer vi i vår att göra bättre, i meningen mer konsekventa och  väl underbyggda, bedömningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar